Prohlášení o ochraně osobních údajů

Webová prezentace společnosti Pekárna u Jahodů, s.r.o. v maximální míře respektuje soukromí. Můžete ji procházet zcela anonymně bez nutnosti registrace či přihlášení. Web nepoužívá cookies, Google Analytics, Facebook pixel ani jiné nástroje sloužící k identifikaci a monitorování přístupu jednotlivých uživatelů.
 
Veškerý obsah webu je poskytován bez záruky a provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené užíváním webu, chybami, výpadky nebo některou z odkazovaných stránek.
 
Obsah webu je v celém rozsahu chráněn autorským právem. Není-li výslovně uvedeno jinak, není možné obsah přebírat, kopírovat, reprodukovat ani dále šířit jinými kanály, s výjimkou tisku pro osobní potřebu. Souhlas s užitím obsahu musí být vždy písemný a lze o něj požádat e-mailem.